Burnout Behandeling – Van onmacht naar Kracht!

Burnout Behandeling bij Psycholoog Arnhem en Online

Van onmacht naar Kracht!

Loop je al veel te lang op je tenen? Heb je steeds meer tijd nodig om bij te komen? Heb je het gevoel de wereld op je schouders te moeten dragen? Voel je je tekort schieten en doe je veel teveel je best te voldoen? Lukt ontspannen je steeds minder goed en voelt het of alles je teveel wordt?

Grote kans dat je roofbouw op jezelf aan het plegen bent en serieus risico loopt een burnout te krijgen, of misschien heb je al symptomen van een burnout?

Burnout is vooral een fysiologische aandoening. Iemand met burnout is emotioneel en fysiek uitgeput en kan weinig tot niets presteren.

De term burn-out werd begin jaren zeventig voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeut Herbert Freudenberger en Christina Maslach. De opvatting van de laatste is inmiddels dominant geworden. Burn-out bestaat in haar opvatting uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en een lager zelfbeeld van de eigen competenties. Dit zijn ook de drie aspecten die in de sinds 1984 bekende burn-out test Maslach Burnout Inventory (MBI) voorkomen (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Burn-out).

Teveel stress op het werk of in de privésituatie kunnen belangrijke oorzaken van burnout zijn. Een sensitieve persoonlijkheid met groot gevoel voor verantwoordelijkheid en neiging tot perfectionisme kunnen risicofactoren voor een burnout zijn.

Burnout is verschillend van depressie: burn-out is in eerste instantie een
‘energiestoornis’ (met overeenkomsten met chronische vermoeidheid) en depressie is een ‘stemmingsstoornis’. Natuurlijk kunnen mensen met burnout wel depressieve gevoelens en gedachten hebben omdat ze hun situatie als zeer beperkend en uitzichtloos kunnen ervaren!

De volgende cijfers gelden voor Nederland:
Ca. 30.000 mensen per jaar worden door psychische klachten arbeidsongeschikt, van wie ca. 9000 (30%) als gevolg van stress en overbelasting. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burnoutverschijnselen. In de praktijk blijkt een burnout vaak gevolgd te worden door een carrièreomslag; voor veel ex-cliënten blijkt hun burnout reden te zijn te reflecteren op hetgeen ze écht willen (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Burn-out).

Wat te doen als je met een burnout zit?
Natuurlijk wil je je zo snel mogelijk beter en energieker voelen, zodat je alles weer kunt doen zoals je gewend bent. Dit kan echter nooit een duurzame oplossing zijn, omdat het leven waarin je deed wat je wilde en wat je gewend bent juist heeft geleid tot die burnout!

Waarschuwing: herhaaldelijk over je eigen grenzen blijven gaan (roofbouw op jezelf plegen) kan tot verergering van de burnoutklachten en zelfs tot (blijvende) fysieke schade leiden! Pas daarom op voor burnout behandelingen die teveel gericht zijn op fysieke trainingen en (te) snelle maatschappelijke activatie! Wanneer een behandelaar je stimuleert ‘door de pijn heen’ te trainen terwijl je een burnout hebt, stop dan. Bespreek dit en indien men ongevoelig is voor jouw grens zoek dan ergens anders hulp.

Om uit de burnout te komen, zul je dus iets anders moeten doen dan je tot nu toe gedaan hebt! Hier kan ik je, als Psycholoog in Arnhem en Online voor heel Nederland, goed bij helpen. Samen gaan we alle puzzelstukjes van je leven (privésituatie, heden en verleden, werksituatie, relaties etc.) op hun plek leggen.

De effectieve aanpak van een burnout bestaat uit:
 • heldere anamnese van symptomen en stressfactoren
 • overzicht en inzicht in stress- en gedragspatronen
 • leren voelen van je grenzen en deze consequent gaan respecteren (héél belangrijk)
 • doorbreken van disfunctionele gedachten waarmee je telkens over je grenzen gaat
 • eenvoudige ontspanningsoefeningen om zelf dagelijks te doen
 • loslaten van perfectionisme
 • effectieve suggesties om dagelijks je kracht stukje bij beetje op te bouwen
 • training om assertiever je grenzen aan anderen aan te geven
 • op een nieuwe, positievere manier mild met jezelf omgaan, juist op moeilijke momenten!
 • terugkoppelen wat werkt (meer energie) en wat niet werkt (vermoeider, paniek)
 • je passie en eigen kracht terugvinden!

Geen twee mensen met een burnout zijn gelijk en er zijn ontelbaar veel gradaties van burnout. Wanneer je enkele burnout-symptomen hebt maar (nog) niet compleet uitgeput bent, is dit makkelijker en sneller bij te sturen dan wanneer je al in de uitputtingsfase beland bent. In dat geval is je draagkracht soms wel met 90% verminderd en kun je letterlijk (bijna) niets meer!

Houd er rekening mee dat herstel vanuit de uitputtingsfase langer kan duren, omdat in dat geval je stofwisseling (metabolisme) ernstig verstoord is. Je zult je draagkracht dan vanaf een zeer laag niveau met veel geduld, vallen en opstaan, stukje bij beetje moeten opbouwen. Dit kan een frustrerende en lange weg zijn, doch er is altijd licht aan het einde van de ‘tunnel’ want uit ervaring kan ik zeggen dat de aanhouder altijd wint!

Voor meer informatie of wil je een afspraak maken, klik hier voor contact